Công khai tài sản năm 2021

Trường PT Dân Tộc Nội Trú công khai tài sản năm 2021 kèm theo các file công khai.

+ Danh sách file kèm theo

1) CK ts TT144 năm 2021.pdf

2) DT chấm thi+KT.pdf

3) DT năm 2022.pdf

4) Giảm DT 1ty1.pdf

5) Giảm DT 49tr.pdf

6) TC tết 2022.pdf