Thông tin chi tiết:
Lê Duy
Họ và tên Lê Duy
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Cán bộ
Điện thoại 01656789000
Email leduy@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách