Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình T
Họ và tên Nguyễn Đình T
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Phó Bí thư
Điện thoại 0987645678
Email ngdinht@gov.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách