PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD

 

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Lê Thị Thùy Dung
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: thuydung@cantho.edu.vn

_Khao thi Thanh.jpg


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: nguyenthithao@cantho.edu.vn

a7e273c9fc530f0d5642.jpg

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên:  Lê Huỳnh Cương
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3731.683
 • Email: lehuynhcuong@cantho.edu.vn

_GDTX Thuy.jpg