PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

1. Trưởng phòng

  • Họ và tên: Tô Thị Hồng Ngân
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: thngan@cantho.edu.vn

_VP Hung.jpg


2. Phó Trưởng phòng

  • Họ và tên: Phạm Hồng Thắng
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: hongthang@cantho.gov.vn
 

 

 

 

 


3. Chuyên viên

  • Họ và tên: Trương Quốc Việt
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: truongquocviet@cantho.edu.vn


4. Chuyên viên

  • Họ và tên: Trần Ngọc Luận
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: tnluan_sgd@yahoo.com

286a6ffbce523d0c6443(1).jpg


5. Chuyên viên

  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hân
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: nguyenhuuhan3456@gmail.com

han.png


6. Chuyên viên

  • Họ và tên: Cao Hoàng Tiến
  • Học hàm, học vị: 
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: hoangtien@cantho.edu.vn


7. Chuyên viên

  • Họ và tên: Đỗ Thanh Tú
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: dothanhtu1401@gmail.com

tú.png


8. Chuyên viên

  • Họ và tên: Nguyễn Phúc Viên
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: npvien80@gmail.com

huu han.png


9. Kế toán viên

_KHTC Han(5).jpg


 

10. Kế toán viên

  • Họ và tên: Huỳnh Bảo Quốc
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: quoc669@gmail.com

_KHTC Quoc.jpg


11. Kỹ sư xây dựng

  • Họ và tên: Nguyễn Quan Tấn
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.751
  • Email: quantantqt@gmail.com

kỹ su xay dung.png