PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

 


2. Phó Trưởng phòng

  • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huệ
  • Học hàm, học vị: Cử nhân
  • Số điện thoại: 0292.3830.894
  • Email: ngochue@cantho.edu.vn


3. Chuyên viên

  • Họ và tên: Lâm Quế Vương
  • Học hàm, học vị: học vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0292.3830.894
  • Email: lamquevuong@cantho.edu.vn