Friday, 20/05/2022 - 01:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông tin chi tiết:
TS. Nguyễn Văn Hồng
Phó Giám đốc TS. Nguyễn Văn Hồng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Tiến Sĩ
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo
Địa chỉ
Điện thoại 0292.3830.451
Email nghongct@cantho.edu.vn
Mạng xã hội
Tiểu sử tóm tắt

Đang cập nhật nội dung.

Giới thiệu sơ bộ

Đang cập nhật nội dung.