Friday, 20/05/2022 - 01:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông tin chi tiết:
TS. Nguyễn Phúc Tăng
Phó Giám đốc TS. Nguyễn Phúc Tăng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Tiến Sĩ
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo
Địa chỉ
Điện thoại 0292.3830.451
Email nguyenphuctang@cantho.edu.vn
Mạng xã hội