• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Giám đốc ThS. Trần Thanh Bình
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: tranthanhbinh@cantho.gov.vn
ThS. Trần Thanh Bình
2. Phó Giám đốc TS. Nguyễn Phúc Tăng
Điện thoại: 0292.3830.451
Email: nguyenphuctang@cantho.edu.vn
TS. Nguyễn Phúc Tăng
3. Phó Giám đốc Ths. Lê Thị Thùy Dung
Điện thoại: 0292.3731.683
Email: thuydung@cantho.edu.vn
Ths. Lê Thị Thùy Dung