ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

 

Phó bí thư: Nguyễn Phúc Tăng

UVTV: Trần Hồng Thắm


DANH SÁCH ỦY VIÊN

1. Nguyễn Thị Phú Quý
2. Trần Thanh Chánh
3. Lê Kim Hiếu
4. Nguyễn Ngọc Huệ
5. Lê Thanh Long
6. Tô Thị Hồng Ngân
7. Nguyễn Thị Thúy Oanh