Thứ hai, 27/05/2019 08:50:23
Kết quả thi THPT Quốc gia 2018

Ngày: 09/07/2018

Học viên xem kết quả thi THPT Quốc gia khóa ngày 24/6/2018 tại hai địa chỉ sau:

thithpt.ctu.edu.vn

thithpt.cantho.gov.vn

Kết quả công bố ngày 11/7/2018

ttgdtxthotnot
Tin liên quan