Thứ hai, 27/05/2019 08:28:01

10/2015

19

Thông báo mở lớp Tin học A, B khóa 07.11.2015

Thông báo mở lớp Tin học A, B khóa 07.11.2015. Tin học A học từ 7:30 đến 9:00 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Tin học B học từ 9:30 đến 11:00 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Tải về

10/2015

12

Thông báo ôn thi Tin học chứng chỉ A Quốc gia khóa 25.10.2015

Thông báo ôn thi Tin học chứng chỉ A Quốc gia khóa 25.10.2015. Đăng ký ôn thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2015.

Tải về

08/2015

31

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ. Anh văn Thiếu nhi, chuẩn Châu Âu, B1,.v.v.

Tải về

07/2015

20

Thông báo chiêu sinh các lớp 10, 11, 12

Chiêu sinh các lớp 10, 11, 12

Tải về