Wednesday, 20/01/2021 - 14:01|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thông tin thêm về cách gọi "giá dịch vụ đào tạo"