Monday, 02/08/2021 - 23:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn tài nguyên và môi trường biển đảo

Tài nguyên và môi trường biển đảo có vai trò quan trọng đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm năng tài nguyên biển đảo của nước ta rất đáng kể và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, giáo dục về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo là một chủ trương, chính sách có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Ngày 23 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 373/QĐ-TTg về việc Phê duyệt "Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" với mục tiêu tổng quát là: "Đến năm 2015, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững, được nâng cao rõ rệt. Cán bộ, công chức các cấp, các ngành và các địa phương ven biển có ý thức tốt hơn trong việc ưu tiên, đặt lợi ích chung của quốc gia lên trên, theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo. Các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp có ý thức tốt hơn trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực liên quan".

Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2012, Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học khai mạc lớp tập huấn "Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo" cho các trung tâm giáo dục thường xuyên với các chuyên đề:

- Tổng quan các vấn đề về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;

- Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng vên biển, hải đảo ở cơ sở;

- Phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố môi trường biển;

- Phát triển kinh tế biển, hải đảo và xây dựng thương hiệu sản vật tự nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với biển, hải đảo Việt Nam;

- Vị thế quốc gia và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo.Lớp tập huấn được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 24 tháng 12 năm 2012 đến ngày 26 tháng 12 năm 2012. Đối tượng được tập huấn là cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại trung tâm GDTX các quận, huyện; trung tâm GDTX-KTTH-HN thành phố; trung tâm ngoại ngữ - tin học thành phố.

Yêu cầu của đợt tập huấn là cán bộ quản lý và giáo viên nắm được những nội dung cơ bản trên và lồng ghép vào giảng dạy thực tế ở các trung tâm GDTX và tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của tài nguyên và môi trường biển, đảo.Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết