THÍ SINH CÓ THỂ TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2019:

 

https://thithptqg.cantho.gov.vn/

 

http://thithpt.ctu.edu.vn/