THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19