Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT Thuận Hưng.