Hội đồng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trân trọng thông báo:
- Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 được công bố vào lúc 13 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2019.

- Hình thức xem kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại địa chỉ truy cập như sau:
1. Truy cập trang thông tin điện tử ngành GD&ĐT tại địa chỉ http://cantho.edu.vn. Trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử ngành
GD&ĐT: Chuyên mục thông tin tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2019-2020.
2. Truy cập trực tiếp vào trang Thông tin tuyển sinh (Trang dành riêng cho học sinh) tại địa chỉ: https://tuyensinh.cantho.gov.vn/

3. Xem trực tiếp tại trường mà thí sinh đăng ký dự thi.