TRƯỜNG THPT THUẬN HƯNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018