Thứ tư, 12/12/2018 14:08:49
Thời khóa biểu buổi chiều (11-04-2016)

Kính gởi quý thầy cô thời khóa biểu buổi sáng và buổi chiều

Quý thầy cô ghi nhận và áp dụng từ thứ 2, 11/4/2016
 
 
Khối 12 học thứ 4, 5, 6 --> Sửa bài kiểm tra HK2
Khối 10, khối 11 học bình thường theo thời khóa biểu từ thứ 2
 
Thời khóa biểu bồi dưỡng HS yếu dời sang chiều tứ 4 và chiều thứ 6
để tránh ảnh hưởng đến học sinh khối 12 thi và giáo viên coi thi
Nếu có gì vướng mắc sẽ điều chỉnh từ tuần sau ( khi khối 12 vào chương trình ôn thi).
Tác giả: Nguyễn Phan Minh Đăng
data/7687262234883962700/tintuc/files/04.2016/TKB%20BUOI%20CHIEU%20-%20AP%20DUNG%20TU%2011-4--2016.xls

Xem thêm