Thứ năm, 25/04/2019 09:13:43

  • Ban Lãnh Đạo
  • Địa chỉ: Khu vực Long Định - Phường Long Hưng - Quận ÔMôn - TP Cần Thơ
  • Email: c3.thoilong.cantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02923863134
TT Thông tin
1
Họ tên: Bùi Ngọc Diệp
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: buingocdiepct@gmail.com
Điện thoại: 02923863134
2
Họ tên: Nguyễn Phan Minh Đăng
Vị trí: Phó hiệu trưởng CSVC
Email: nguyenphanminhdang@gmail.com
Điện thoại: 02923863134