Thứ ba, 24/07/2018 00:15:17

Thành lập đoàn kiểm tra việc tập TD buổi sáng của học sinh toàn trường, và việc giữ vệ sinh bảo quản CSVC của các lớp.

Văn bản liên quan