Thứ bảy, 20/01/2018 17:49:36

Thành lập đoàn kiểm tra việc tập TD buổi sáng của học sinh toàn trường, và việc giữ vệ sinh bảo quản CSVC của các lớp.

  • 08/QĐ.THPTTL
  • Trường THPT Thới Long
  • Quyết định
  • Hành chính
  • BÙI NGỌC DIỆP
  • 10/09/2016
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan