Thứ bảy, 20/01/2018 17:50:53

Ban chỉ đạo thi THPTQG 2016 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho kỳ thi THPTQG năm 2016 gồm các công việc trọng tâm: công tác ôn tập, chỉ đạo dạy kết thúc chương trình, chuẩn bị hồ sơ thi, tổ chức đưa học sinh đi thi, thống kê kết quả kỳ thi THPTQG...

  • 23/2016/QĐ.THPTTL
  • Trường THPT Thới Long
  • Quyết định
  • Hành chính
  • BÙI NGỌC DIỆP
  • 14/03/2016
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan