Chủ nhật, 21/10/2018 09:30:03

Thành lập đoàn kiểm tra việc dạy thêm- học thêm ngoài nhà trường (trong phạm vị giáo viên trường)

  • 09/QĐ.THPTTL
  • Trường THPT Thới Long
  • Quyết định
  • Hành chính
  • BÙI NGỌC DIỆP
  • 10/09/2016
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan