Thứ bảy, 20/01/2018 17:58:25

Thông báo nộp báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015 và dự toán năm 2016.

  • 537/LĐLĐ
  • Liên Đoàn Lao Động TPCT
  • Thông báo
  • Công Đoàn
  • Huỳnh Ngọc Thạch
  • 26/10/2015
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan