Thứ năm, 26/04/2018 12:16:50

Thành lập đoàn kiểm tra nhà vệ sinh của giáo viên, nhà vệ sinh của học sinh, nhà công vụ, các kho trong trường.

Văn bản liên quan