Thứ bảy, 20/01/2018 17:54:28

Thành lập đoàn kiểm tra nhà vệ sinh của giáo viên, nhà vệ sinh của học sinh, nhà công vụ, các kho trong trường.

  • 10/QĐ.THPTTL
  • Trường THPT Thới Long
  • Quyết định
  • Hành chính
  • BÙI NGỌC DIỆP
  • 10/09/2016
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan