Thứ ba, 17/07/2018 10:57:25

Thành lập đoàn kiểm tra nhà vệ sinh của giáo viên, nhà vệ sinh của học sinh, nhà công vụ, các kho trong trường.

Văn bản liên quan