Thứ bảy, 20/01/2018 17:56:51

Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và hồ sơ sổ sách của các phòng chức năng gồm: Các phòng TNTH, Thư viện, các phòng dạy CNTT, các phòng dạy tin học, cơ sở vật chất của giảng dạy TD-QP.

  • 07/QĐ.THPTTL
  • Trường THPT Thới Long
  • Quyết định
  • Hành chính
  • BÙI NGỌC DIỆP
  • 10/09/2016
  • Click vào đây để tải về
Văn bản liên quan