Thứ năm, 26/04/2018 12:23:36

Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và hồ sơ sổ sách của các phòng chức năng gồm: Các phòng TNTH, Thư viện, các phòng dạy CNTT, các phòng dạy tin học, cơ sở vật chất của giảng dạy TD-QP.

Văn bản liên quan