Chủ nhật, 21/10/2018 08:32:49
Thời khóa biểu mới (25/12/2017)

Ngày: 24/12/2017

KÍNH GỞI QUÝ THẦY CÔ PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ THỜI KHÓA BIỂU MỚI

VÀ THÔNG BÁO

 
1. THỜI KHÓA BIỂU MỚI ( SÁNG +  CHIỀU ) ÁP DỤNG TỪ 25/12/2017
 
Phụ ghi :
 
- Cô Chi: Toán 10A1, 10C2 + 11A2 + Tin 10C5,6
- Cô Ngân Huệ: Văn 10C4 + 11C3, 11C6
 
 
* Lưu ý : Tuần này đã cắt các tiết tự chọn.
Khối 11 còn 2 tiết buổi chiều
 
2. Thời khóa biểu bồi dưỡng HSG : 
Dự kiến ngày thi HSG cấp thành phố : 09/02/2018
 
- Bắt đầu từ tuần này Bồi dưỡng HSG bộ môn 02 buổi / tuần: Chiều thứ 2 và chiều thứ 5
2 thầy cô được phân công giảng dạy cố gắng sắp xếp và đầy đủ buổi phân công ( tránh dồn 01 người - Trừ trường hợp đi công tác trùng).
 
- Đảm bảo hiệu quả buổi dạy HSG và nâng chất đội tuyển HSG.
 
3. Một số bộ môn vẫn chưa thực hiện đủ chương trình HKI 19 tuần
Quý thầy cô cố gắng sắp xếp dạy bù để đảm bảo kịp chương Trình HKI ( theo số tiết phân phối chương trình HKI) 
Vì theo kế hoạch thời gian năm học của UBND TP và Sở GD thì Học kỳ 2 bắt đầu từ 02/01/2018
 
Tuần tới, một số GV đi công tác sẽ trùng với thời khóa biểu, quý thầy cô có thể xem lịch và sắp xếp dạy bù, dạy lấp phù hợp.
 
 
4. Kính gởi quý thầy cô lịch đi tập huấn của GV và cốt cán trong tuần từ ngày 25/12 đến 31/12/2017 ( 8 đợt tập huấn)
Quý thầy cô được điều động cố gắng sắp xếp để đi tập huấn đầy đủ và đem đủ thiết bị, SGK theo công văn .
 
5. Kính nhờ GVCN các lớp nếu được phổ biến Thời khóa biểu cho lớp mình. Xin cảm ơn quý thầy cô.
Do lịch công tác rất nhiều, không thể sắp xếp theo yêu cầu , rất mong quý thầy cô thông cảm.

 

 

 

Nguyễn Phan Minh Đăng
Tin liên quan