Thứ bảy, 23/02/2019 01:32:51
Thời khóa biểu buổi chiều (15/01/2018)

14/01/2018

Thời khóa biểu buổi chiều, bắt đầu áp dụng từ 15/01/2018.

Xem thêm +
Thời khóa biểu buổi chiều (02/10/2017)

30/09/2017

Thời khóa biểu buổi chiều, bắt đầu áp dụng từ thứ hai, 02/10/2017.

Xem thêm +
Thời khóa biểu buổi chiều (04/09/2017)

02/09/2017

Thời khóa biểu buổi chiều, bắt đầu áp dụng từ thứ 2, 04/09/2017.

Xem thêm +
Thời khóa biểu buổi chiều (28/08/2107)

28/08/2017

Thời khóa biểu buổi chiều có điều chỉnh (chuyển từ thứ 3, 4 sang thứ 5, 6), bắt đầu áp dụng từ thứ 2, 28/08/2017.

Xem thêm +
Thời khóa biểu buổi chiều (28/08/2017)

26/08/2017

Thời khóa biểu buổi chiều, bắt đầu áp dụng từ thứ 2, 28/08/2017.

Xem thêm +