Thứ năm, 25/04/2019 09:23:23
KẾ HOẠCH TỔ LÝ - CNCN

15/09/2018

Kế hoạch hoạt động Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp, năm học 2018 - 2019.

Xem thêm +
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ LÝ - CNCN

07/02/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 02/2018 của Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp.

Xem thêm +
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

12/10/2017

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp.

Xem thêm +