Thứ ba, 25/09/2018 22:16:04
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ LÝ - CNCN

07/02/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 02/2018 của Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp.

Xem thêm +
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

12/10/2017

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp.

Xem thêm +
KÊ HOẠCH TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP

21/09/2017

Kế hoạch Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp năm học 2017 - 2018

Xem thêm +