Thứ bảy, 20/01/2018 17:52:31
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

12/10/2017

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp.

Xem thêm +
KÊ HOẠCH TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP

21/09/2017

Kế hoạch Tổ Lý - Công nghệ công nghiệp năm học 2017 - 2018

Xem thêm +
Đề tham khảo thi THPT QG 2017 Môn vật lí

22/05/2017

Đề tham khảo thi THPT QG 2017 Môn vật lí

Xem thêm +
Đề thi + Đáp án kiểm tra học Kì 2 Môn Vật lí 10 năm học 2016-2017

12/05/2017

Đề thi + Đáp án kiểm tra học Kì 2 Môn Vật lí 10 năm học 2016-2017

Xem thêm +
Đề thi kiểm tra học kì 2 Môn Vật lí lớp 11 Năm học 2016-2017

12/05/2017

Đề thi kiểm tra học kì 2 Môn Vật lí lớp 11 Năm học 2016-2017

Xem thêm +