Thứ ba, 17/07/2018 10:33:34
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

08/02/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 02/2018 của Tổ Thể Dục - Quốc Phòng.

Xem thêm +
KẾ HOẠCH TỔ THỂ DỤC - GDQP

15/09/2017

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng.

Xem thêm +