Thứ bảy, 20/01/2018 17:50:39
KẾ HOẠCH TỔ THỂ DỤC - GDQP

15/09/2017

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng.

Xem thêm +
Kế hoạch năm học 2016-2017

22/10/2016

Kế hoạch năm học 2016-2017 của Tổ Thể dục-GDQP-AN

Xem thêm +
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

14/09/2014

Kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu năm học của tổ THỂ DỤC - GDQP

Xem thêm +