Thứ bảy, 23/02/2019 01:17:28
Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

04/04/2017

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Cần THơ

Xem thêm +
Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2017

14/02/2017

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm +
Thông tư 05-Ban hành quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2017

14/02/2017

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng.

Xem thêm +
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017

14/02/2017

Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm +
Thông tư 04 - Ban hành quy chế thi THPT quốc gia năm 2017

14/02/2017

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

Xem thêm +