Thứ sáu, 22/03/2019 01:08:02
Chuyên đề: Công tác phát triển đảng viên năm 2016

27/10/2016

Chuyên đề: Công tác phát triển đảng viên năm 2016 của Chi bộ trường THPT Thới Long.

Xem thêm +
Lễ kết nạp đảng viên mới (11/04/2016)

11/04/2016

Chi bộ trường THPT Thới Long tổ chức lễ kết nạp 2 đảng viên mới và trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí.

Xem thêm +
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN KHÓA XI - NHIỆM KỲ 2015-2017

26/11/2014

Đại hội đảng viên khóa XI - Nhiệm kỳ 2015-2017 của trường THPT Thới Long được tổ chức vào 14g00 ngày 25/11/2014. Đại hội đã thông qua văn kiện và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới, đảm nhiệm trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Xem thêm +
Giới thiệu chi bộ Đảng

26/09/2014

Chi bộ trường THPT Thới Long

Xem thêm +