Thứ ba, 24/07/2018 00:08:08

Hướng dẫn cập nhật hồ sơ công chức

Kính gởi quý thầy cô hướng dẫn cập nhật hồ sơ công chức.

 Đăng nhập vào trang web: http://canbocongchuc.cantho.gov.vn/
Quý thầy cô làm theo hướng dẫn trong file PowerPoint đính kèm.

Tải tệp đính kèm