Thứ bảy, 23/02/2019 01:10:33

Thư mời họp Ban chỉ đạo thi THPT QG năm 2016

        Kính mời tất cả các thành viên Ban chỉ đạo thi THPTQG năm 2016, Các Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên có dạy lớp 12 năm học 2015-2016 và các thành viên tổ Văn phòng   dự họp bàn công tác thi THPTQG năm 2016.

Thời gian : 14g , Thứ năm 17 tháng 3 năm 2016

Địa điểm : Hội trường.

Nội dung : Thông qua kế hoạch chỉ đạo thi THPT GQ năm 2016 và hướng dẫn thực hiện.

Rất mong các đc sắp xếp công việc tham dự .

Trân trọng