Hôm nay Chủ nhật. Ngày 21/09/2014

CHUYÊN ĐỀ ĐỐ VUI ĐỂ HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 trường THPT Nguyễn Việt Dũng; - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 tổ Hóa – Công nghệ; - Theo kế hoạch năm học 2012 – 2013 tổ Hóa – Công nghệ sẽ tổ chức hoạt động chuyên đề liên quan đến bộ môn Công nghệ trong tháng 10 năm 2012. Nay bộ môn Công nghệ phát động phong trào đố vui để học cho học sinh toàn trường như sau:

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT DŨNG

TỔ HÓA – CÔNG NGHỆ

 

KẾ HOẠCH

CHUYÊN ĐỀ ĐỐ VUI ĐỂ HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ

-  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 trường THPT Nguyễn Việt Dũng;

-  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 tổ Hóa – Công nghệ;

-  Theo kế hoạch năm học 2012 – 2013 tổ Hóa – Công nghệ sẽ tổ chức hoạt động chuyên đề liên quan đến bộ môn Công nghệ trong tháng 10 năm 2012. Nay bộ môn Công nghệ phát động phong trào đố vui để học cho học sinh toàn trường như sau:

I.       NỘI DUNG

1.      Trả lời câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận có liên quan đến môn Công nghệ

2.      Nhận dạng dụng cụ, linh kiện điện tử (HS khối 12)

II.   HÌNH THỨC

-         Mỗi khối cử 1 HS/lớp

-         HS lên bắt thăm câu hỏi và trả lời dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Nếu trả lời sai thì lớp khác được quyền bổ sung câu trả lời.

III.    THỜI GIAN

        Từ 7h 15 đến 7h 45, bắt đầu từ ngày 08/10 đến 27/10/2012

IV.  THANG ĐIỂM

Mỗi câu 10 điểm

V.    GIẢI THƯỞNG

HS trả lời đúng được nhận một phần quà (01 hoặc 02 quyển tập tùy theo mức độ câu hỏi)

VI.  DẪN CHƯƠNG TRÌNH

GV Trang Minh Thiên

VII.  DỰ TRÙ KINH PHÍ PHÁT THƯỞNG

100 quyển tập 100 trang do trường hỗ trợ

 

Duyệt của Tổ CM                                                  Cái Răng, ngày 20 tháng 9 năm 2012

Người lập kế hoạch

 

 

 

Trang Minh Thiên

Duyệt của BGH

Ngày 17/01/2013 - 07:07:28
Tác giả: Nguồn: tmt -*-

Tải file đính kèm


Thông báo