Kế hoạch Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2019-2020