TuầnNgàyNội dungNgười
thực hiện
1
(01/5 – 06/5)
01-05- Hoàn thành điểm khối 12 trên Vnedu- GVBM 12
01-05- Hoàn thành điểm kiểm tra Tx, Đk khối 10, 11 trên Vnedu- GVBM 10, 11
01-02- Nghỉ 30/4, 01/5- Cả tổ
03-06- Coi kiểm tra học kỳ II khối 10,11- Theo phân công
06- Xét kết quả lớp 12- Đ/C Hương
2
(08/5 – 13/5)
08-10- Coi kiểm tra học kỳ II khối 10,11                   - Theo phân công
11-13- Coi thi thử tốt nghiệp lần 2                              - Theo phân công
08-10- Vào điểm học bạ 12- GVBM 12
09- Kiểm tra chéo hồ sơ tuyển sinh 10- Đ/C Dũng
09- Hoàn thành phê học bạ khối 12- Đ/C Hương
10- Kiểm tra chéo hồ sơ 12- Theo phân công
11-13- Ôn thi học sinh giỏi- Theo phân công
3
(15/5 – 20/5)
15-20- Ôn thi tốt nghiệp- GVBM 12
17- Xét kết quả khối 10, 11- GVCN 10, 11
17- Họp tổ: Xét thi đua năm học- Cả tổ
18-20- Vào điểm học bạ khối 10,11- GVBM 10, 11
4
(22/5 – 27/5)
22-27- Ôn tập tốt nghiệp- GVBM 12
23- Dự lễ tổng kết năm học- Cả tổ
24- Họp phụ huynh học sinh cuối năm học- GVCN
5
(29/5 – 03/6)
29-03- Ôn tập tốt nghiệp- GVBM 12
30- Họp lãnh đạo hội đồng coi thi tuyển sinh 10- Theo Quyết định
31- Họp hội đồng coi thi tuyển sinh 10- Theo Quyết định
01-02/6- Coi thi tuyển sinh 10- Theo Quyết định