• Hồ Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng
  • Điện thoại:
   0975669826
  • Email:
   dtnt_hothiduong@cantho.gov.vn
 • Lê Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn