SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA
Năm học 2016 - 2017
STT Họ và tên học sinh Lớp Thành tích
1 Lê Quang Nhân 12A1 Giải Ba - Môn Hóa MTCT
cấp Quốc gia
2 Trần Quốc Kim 12A1 Giải Ba - Môn Toán MTCT
cấp Quốc gia
3 Lý Thanh Tiến 11A8 Huy chương Đồng
Toán Internet - Cấp QG
4 Nguyễn Nhật Tường 12A2 Giải Ba - Cuộc thi VDKTLM
cấp Quốc gia
5 Trần Công Hiệp 12A10 Giải Nhất - Cuộc thi VDKTLM
cấp Quốc gia
6 Phạm Ngọc Thạch 12A10 Giải Nhất - Cuộc thi VDKTLM
cấp Quốc gia
7 Nguyễn Hải Đăng 11A5 Giải Nhì - Cuộc thi VDKTLM
cấp Quốc gia
8 Cao Thụy Vy 11A5 Giải Nhì - Cuộc thi VDKTLM
cấp Quốc gia
9 Ngô Huỳnh Xuân Hồng 12A3 Giải Ba - Cuộc thi NCKHKT
cấp Quốc gia
10 Thái Trần Anh Thư 12A3 Giải Ba - Cuộc thi NCKHKT
cấp Quốc gia
11 Trương Minh Ánh Mai 12A2 Giải KK - Cuộc thi NCKHKT
cấp Quốc gia
12 Chung Tấn Khang 12A1 Giải KK - Cuộc thi NCKHKT
cấp Quốc gia
13 Nguyễn Quang Hy 11A5 Giải KK - T.Anh Internet
 cấp Quốc gia
14 Nguyễn Huỳnh Đại Lợi 11A7 Giải KK - T.Anh Internet
 cấp Quốc gia
15 Lê Tùng Quân 11D2 Giải KK - T.Anh Internet
 cấp Quốc gia
16 Mai An Phát 11A5 HC Bạc - Cầu lông
 cấp Toàn quốc
17 Trần Hải Đường 10A4 Giải KK - Hội thao QPAN
cấp Toàn quốc

KỶ YẾU KHỐI 12 - THPT CHÂU VĂN LIÊM - 2017
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)
Diễn tiểu phẩm Tấm Cám (10D3)

Website đơn vị