Tin mới nhất
SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG
Ngày làm chiến sĩ tại trung tâm huấn luyện quân sự Đại học Cần Thơ

Từ ngày 16-19 tháng 3 năm 2017 8h50 học sinh trường THPT Châu Văn Liêm đã tham gia chương trình Ngày làm chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Đại học Cần Thơ tại Hoà An, Hâu giang để trãi nghiệm cuộc sống của Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thật bổ ích

Xem thêm ...
Trường THPT Châu Văn Liêm
Ngày làm chiến sĩ tại trung tâm huấn luyện quân sự Đại học Cần Thơ

Từ ngày 16-19 tháng 3 năm 2017 8h50 học sinh trường THPT Châu Văn Liêm đã tham gia chương trình Ngày làm chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Đại học Cần Thơ tại Hoà An, Hâu giang để trãi nghiệm cuộc sống của Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thật bổ ích

Website đơn vị

Becoming TV Reporters (Khánh Ngân-Hạnh Nguyên)
Kỷ yếu lớp 12D1
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin trường THPT Châu Văn Liêm qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác
Chi tiết