Hôm nay thứ 5. Ngày 24/07/2014

CHUYÊN MỤC
Danh sách phục vụ y tế Hội thi Văn hoá Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú lần thứ VII năm 2014 tại Cần Thơ
Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014 Cụm Văn hoá - xã hội
QD 475 - HSSV thành lập Đoàn tình nguyện viện giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII - năm 2014
Công văn hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong ngành giáo dục
Danh sách cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP. Cần Thơ (khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà vườn, làng du lịch)
QĐ 469/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thay thế bổ sung các thành viên tiểu ban chuyên môn giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII năm 2014
KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG CỦA NGÀY HỘI THỂ THAO CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG CỦA NGÀY HỘI THỂ THAO CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ
TÌNH HÌNH TẬP LUYỆN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH DTNT THAM GIA HỘI THI VĂN HÓA, VĂN NGHỆ TDTT CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII – 2014

Thông báo