Hôm nay thứ 5. Ngày 18/09/2014

CHUYÊN MỤC
Công đoàn GD&ĐT Bình Thủy tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Hội nghị Tổng kết công tác Y tế - Chữ thập đỏ trường học năm học 2013-2014 Và triển khai chương trình công tác Y tế - Chữ thập đỏ trường học năm học 2014-2015
Hội nghị Tổng kết công tác Y tế - Chữ thập đỏ trường học năm học 2013-2014 Và triển khai chương trình công tác Y tế - Chữ thập đỏ trường học năm học 2014-2015
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI và triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh .
Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2013-2014 VÀ HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2014-2015
HỘI NGHỊ KÍ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIỮA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CÙNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN (HUYỆN)
Phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hương nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
LIÊN HOAN NHỮNG BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG LẦN THỨ VII - NĂM 2014
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG

Thông báo