Hôm nay thứ 2. Ngày 03/08/2015

Công đoàn ngành giáo dục

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THẠNH

    ĐT: 07103858934

              Nhiệm vụ       

              - Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng

              - Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục

              - Kiểm định chất lượng giáo dục của 3 cấp học

              - Phối hợp với Lãnh đạo Phòng GDĐT về công tác thi đua khen thưởng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Mail

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch công đoàn

nguyenvandung@cantho.edu.vn

2

Đặng Hoàng Minh

Phó CTCĐ

danghoangminh@cantho.edu.vn

3

Trần Ngọc Diễm

Cán bộ

tranngocdiem@cantho.edu.vn

Thông báo