Chủ nhật, 21/10/2018 09:17:07
Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều tổ chức bồi dưỡng chính trị Hè 2015

Ngày: 11/08/2015Từ ngày 03 tháng 8 đến ngày 08 tháng 8 năm 2015 đợt bồi dưỡng chính trị Hè 2015 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng cộng 13 lớp tại 5 hội trường (Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường: TH Ngô Quyền, TH Võ Trường Toản, TH Lê Qúy Đôn, TH Mạc Đĩnh Chi), mỗi lớp triển khai nội dung trong 2 ngày

Đội ngũ toàn ngành đã được triển khai quán triệt 5 nội dung cơ bản:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các vấn đề về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 theo tinh thần triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015). Tổng kết 30 năm đổi mới. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Công tác phòng chống dịch chủ động; an toàn thực phẩm và y tế học đường.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên tham dự 2.238/2.345, đạt tỉ lệ 95,44%; trong đó, số đảng viên 666/687, tỷ lệ 96,94%.

Hầu hết học viên chấp hành tốt giờ giấc theo quy định, có thái độ tiếp thu nghiêm túc; báo cáo viên đã cố gắng triển khai đầy đủ các nội dung cơ bản theo yêu cầu đề ra.

Qua đợt bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành cơ bản nắm bắt được các nội dung cơ bản và chủ yếu về các nội dung như đã nêu. Trên cơ sở đó, xây dựng tâm thế tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.

BAN BIÊN TẬP


Phòng Giáo dục và Đào tạo QNK
Tin liên quan