Thứ năm, 26/04/2018 12:41:08
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra kiến thức, phỏng vấn dự tuyển giáo viên, viên chức Năm học 2015-2016

Ngày: 08/07/2015


THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra kiến thức, phỏng vấn dự tuyển giáo viên, viên chức
Năm học 2015-2016
Phòng Giáo dục và Đào tạo QNK
Tin liên quan