Thứ hai, 22/01/2018 05:30:51
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

Ngày: 20/08/2015

THÔNG BÁO
Số 722/TB-PGDĐT, ngày 19/8/2015
Về việc kết quả tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016
(mời xem file đính kèm)
Phòng GD&ĐT Quận Ninh Kiều
Tin liên quan