Thứ tư, 12/12/2018 14:31:13
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

20/08/2015

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

Xem thêm +
DỜI NGÀY KIỂM TRA, PHỎNG VẦN TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016

17/07/2015

DỜI NGÀY KIỂM TRA, PHỎNG VẦN TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016

Xem thêm +
THÔNG BÁO GIẢI THỂ NHÓM TRẺ TƯ THỤC

14/07/2015

THÔNG BÁO GIẢI THỂ NHÓM TRẺ TƯ THỤC

Xem thêm +
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra kiến thức, phỏng vấn dự tuyển giáo viên, viên chức Năm học 2015-2016

08/07/2015

Về việc kiểm tra kiến thức, phỏng vấn dự tuyển giáo viên, viên chức Năm học 2015-2016

Xem thêm +
DANH SÁCH CÁC NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP VÀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ TƯ THỤC ĐƯỢC CẤP PHÉP (Tính đến thời điểm tháng 6/2015)

17/06/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NINH KIỀU CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP VÀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ TƯ THỤC ĐƯỢC CẤP PHÉP (Tính đến thời điểm tháng 6/2015)

Xem thêm +