Thứ tư, 12/12/2018 14:07:35
QUYẾT ĐỊNH SỐ 551.UBND-TP CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

23/03/2015

QUYẾT ĐỊNH SỐ 551.UBND-TP CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Xem thêm +
27. Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

10/06/2013

Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

Xem thêm +
26. Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

10/06/2013

Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

Xem thêm +
25. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

10/06/2013

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

Xem thêm +
24. Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

10/06/2013

Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

Xem thêm +