Thứ ba, 25/09/2018 22:06:58
V/v lạm dụng giấy tờ chứng thực

30/07/2014

V/v lạm dụng giấy tờ chứng thực

Xem thêm +
Không tiêu thụ động vật hoang dã

07/04/2013

Về việc không tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp

Xem thêm +
QĐ06-2013-UBND TP. CẦN THƠ

06/03/2013

Về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm

Xem thêm +
Số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013

06/03/2013

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Xem thêm +