Thứ hai, 19/03/2018 14:01:00
HIỆU QUẢ CỦA HỌC TẬP CỘNG TÁC NHÓM

Học tập cộng tác là một trong những phương pháp học tập giúp học sinh được thảo luận, trao đổi để cùng nhau giải quyết một nhiệm vụ học tập. Qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, khả năng giao tiếp của học sinh. Đồng thời mối quan hệ bạn bè được gắn bó hơn, chất lượng học tập nâng cao hơn.

Học sinh lớp 5C - TH Mai Trung 2 trong giờ Toán

Tác giả: Quỳnh Anh

Xem thêm